Overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die niet verplicht is gesteld door de overheid in België. Er wordt bij deze overlijdensrisicoverzekering een bedrag uitgekeerd aan de familie wat is afgesproken wanneer u komt te overlijden. Wanneer u een overlijdensrisicoverzekering af wilt sluiten wordt er een contract opgesteld. In dit contract komt te staan welk bedrag er wordt uitgekeerd wanneer u komt te overlijden en aan wie dit bedrag moet worden uitgekeerd. Het is belangrijk dat dit allemaal schriftelijk wordt vastgelegd en dat iedereen die hierbij betrokken is de handtekening zet op dit contract.

Meestal wordt er een onderscheid gemaakt tussen drie overlijdensrisicoverzekeringen. De eerste is de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering. De tweede verzekering is de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering. Het bedrag dat u hebt verzekerd daalt hierbij ieder jaar. Dan is er nog de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering. Bij deze verzekering daalt het verzekerde bedrag op een gelijke manier. De premie die u hierbij betaald blijft echter wel gelijk.

Wilt u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten? Dan is het verstandig dat u dit met familieleden bespreekt. U kunt met hen bespreken wie u het geld na wilt laten wanneer u komt te overlijden. Dit geld kan de familie dan besteden voor uw begrafenis of crematie wanneer u dit wilt. Maar er kunnen ook andere dingen mee gedaan worden, u mag zelf aangeven in het contract als u wenst dat de familie hier iets mee doet, maar dat hoeft niet. Normaal gesproken is dit aan de familie en wordt dit niet in het contract vastgelegd.

Bekijk vooraf goed welke overlijdensrisicoverzekering u af wilt sluiten want er zijn drie soorten. Bekijk samen met een familielid en eventueel met en financieel adviseur wat de meest praktische overlijdensrisicoverzekering is voor uw persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan uw situatie het beste inschatten en kan u hier ook goed over adviseren. Daarnaast is het verstandig dat u zelf ook informatie in gaat winnen over de mogelijkheden van de overlijdensrisicoverzekering. Laat u niets overhaasten, neem de tijd om een goede overlijdensrisicoverzekering af te sluiten en laat u niet dwingen, het is namelijk geen verplichting om deze verzekering af te sluiten. Bent u benieuwd naar hoe anderen een overlijdensrisicoverzekering ervaren? Dan kunt u op internet ook zoeken naar ervaringen van andere mensen die deze verzekering hebben afgesloten. Op deze manier komt u er ook achter of u wel of geen overlijdensrisicoverzekering af wilt sluiten.